Bijdragen?

Uit solidariteit of uit sympathie kan ook u De Acteurspenning steunen.

Alle giften zijn meer dan welkom, en zullen volledig aangewend worden om basisbehoeften te ondersteunen van acteurs die het nodig hebben.

U kan doneren op het volgend rekeningnummer:
BE94 8904 3435 4614 met vermelding van "Acteurspenning".
U kan de Acteurspenning natuurlijk ook structureel steunen door middel van een doorlopende opdracht.

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

We danken u van harte voor uw gift.

Terug